เคนไซร่วมกับโฮมสุขภัณฑ์เชียงใหม่

เคนไซร่วมกับโฮมสุขภัณฑ์เชียงใหม่

คนไซร่วมกับโฮมสุขภัณฑ์เชียงใหม่

จัดอบรมเทคนิคการปูกระเบื้องเคนไซ ให้กับผู้รับเหมา ปูเคนไซอย่างไรให้ออกมาสวยถูกใจลูกค้า มีการ Workshop ให้ทางผู้รับเหมาได้ลงมือตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบกระบวนการ งานนี้ได้ทั้งความรู้และเทคนิคกลับไปเพียบ จัดอบรมขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัทโฮมสุขภัณฑ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562