ข่าวสารสมาชิก

ข่าวสารสมาชิก

เงื่อนไข : สมัครสมาชิกใหม่ โฮมสุขภัณฑ์-เพียงแสดงบั...

โฮมสุขภัณฑ์ · 3 ปีที่แล้ว
ข่าวสารสมาชิก

ข่าวสารสมาชิก

เงื่อนไข : สมัครสมาชิกใหม่ โฮมสุขภัณฑ์

-เพียงแสดงบัตรประชาชนของลูกค้าให้เจ้าหน้าที่ CR

-รับฟรี แก้วน้ำ 1 ใบ/สิทธิ์

-ระยะเวลา 1 เม.ย. - 31 พ.ค.65

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย