ร่วมทำบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

ร่วมทำบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

ร่วมทำบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายด้านแรงงานในพื้นที่และภาคเอกชน จัดโครงการ "ร่วมทำบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562" ณ วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงาน  มีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของพี่น้องผู้ใช้แรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ การมอบเงินบริจาค การมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีทำงานดีเด่นระดับจังหวัด และเนื่องในวันสตรีสากล

และนางสาวสุมิตรา  ขจิตตานนท์ ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี 2562  จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ด้วย