งานดำหัวคัวฮอมสถาปนิกล้านนาปีใก้ 2562

งานดำหัวคัวฮอมสถาปนิกล้านนาปีใก้ 2562

งานดำหัวคัวฮอมสถาปนิกล้านนาปีใก้ 2562

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมกิจกรรมงานดำหัวคัวฮอมสถาปนิกล้านนาปีใก้ เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562 งานรดน้ำดำหัวขอพรสถาปนิกอาวุโส ณ ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ(ล้านนา)