งานดำหัวคัวฮอมสถาปนิกล้านนาอาวุโส ปี2566

งานดำหัวคัวฮอมสถาปนิกล้านนาอาวุโส ปี2566

งานดำหัวคัวฮอมสถาปนิกล้านนาอาวุโส ปี2566

ในวันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด ได้ไปร่วมกิจกรรมงานดำหัว-คัวฮอม สถาปนิกอาวุโส ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ล้านนา) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ทางสมาคมจัดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการรดน้ำดำหัว ขอพรจากสถาปนิกอาวุโส และเป็นการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกับทางผู้สนับสนุนและสถาปนิกล้านนา

โฮมสุขภัณฑ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย