บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณกัลยานิมิตร (CSR CM)

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณกัลยานิมิตร (CSR CM)

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณกัลยานิมิตร (CSR CM)

                ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด โดยคุณสุชญาดา อนรุทธิ์เนตรศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับโล่เกียรติคุณกัลยานิมิตรต้นแบบ (CSR CM) จากหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานทำบุญครบรอบ 3 ปี และมอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบ องค์กรต้นแบบ และกัลยาณมิตรต้นแบบศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ CSR CM เพื่อประกาศเกียรติคุณ เชิดชูยกย่อง และให้ขวัญกำลังใจแก่บุคคลต้นแบบ องค์กรต้นแบบ กัลยาณมิตรต้นแบบ และรวบรวมปัจจัยทุนทรัพย์ที่ทำบุญเป็นกองบุญช่วยเหลือสังคมเชียงใหม่ และเป็นทุนดำเนินการขับเคลื่อนงานศูนย์ CSR CM  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เนื่องในโอกาสวันทำบุญครบรอบ 3 ปี ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ 

โฮมสุขภัณฑ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย