บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565

บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565

บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) รับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565

โดยบริษัท โฮม สุขภัณฑ์ ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.3018.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย