เวเบอร์ใจดีแจกไม่อั้น

เวเบอร์ใจดีแจกไม่อั้น

เวเบอร์ใจดีแจกไม่อั้น

ซื้อ 9 แถม 1 - ซื้อสินค้า ปูนกาวซีเมนต์เวเบอร์ ขนาด 20 กก. ครบทุกๆ 9 ถุง แถมฟรี 1 ถุง โดยเป็นรุ่นและขนาดเดียวกัน

สินค้าที่ร่วมรายการมีดังนี้

-เวเบอร์.ไทล์ฟิกซ์ กาวซีเมนต์ 20 กก.

-เวเบอร์.ไทล์เซ็ม กาวซีเมนต์ 20 กก.

-เวเบอร์.ไทล์วิส  กาวซีเมนต์ 20 กก.

ซื้อ 7 แถม 1 - ซื้อสินค้า ปูนกาวซีเมนต์เวเบอร์ ขนาด 20 กก. ครบทุกๆ 7 ถุง แถมฟรี 1 ถุง โดยเป็นรุ่นและขนาดเดียวกัน

สินค้าที่ร่วมรายการมีดังนี้

-เวเบอร์.ไทล์เกรส กาวซีเมนต์(ผงสีเทา) 20 กก.

-เวเบอร์.กาวซิเมนต์ผงไทล์ทูอินวัน 20 กก.

ระยะเวลาเริ่ม วันที่ 3 ก.ย. 65 – 30 ธ.ค. 65

ที่โฮมสุขภัณฑ์ (หลัง ม.พายัพ)  เปิดบริการ 08.3018.30 น. โทร.053126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย