โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคน้ำดื่มเปล่า ให้เทศบาลตำบลสันพระเนตร เพื่อจัดโครงการจิตอาสา

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคน้ำดื่มเปล่า ให้เทศบาลตำบลสันพระเนตร เพื่อจัดโครงการจิตอาสา

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคน้ำดื่มเปล่า ให้เทศบาลตำบลสันพระเนตร เพื่อจัดโครงการจิตอาสา

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคน้ำดื่มเปล่า (โฮมสุขภัณฑ์) ให้สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา รวมใจภักดิ์รักษ์คูเดิมเฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่2) ประจำปี 2565 ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ เพื่อจัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โฮมสุขภัณฑ์ขอร่วมบริจาคน้ำดื่มเปล่า จำนวน 300 ขวด เพื่อให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดี

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30  18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย