โฮมสุขภัณฑ์บริจาค กระเบื้องและปูนกาวซีเมนต์ ยาแนว ให้แก่วัดมงคลประสิทธิ์

โฮมสุขภัณฑ์บริจาค กระเบื้องและปูนกาวซีเมนต์ ยาแนว ให้แก่วัดมงคลประสิทธิ์

โฮมสุขภัณฑ์บริจาค กระเบื้องและปูนกาวซีเมนต์ ยาแนว ให้แก่วัดมงคลประสิทธิ์  

โฮมสุขภัณฑ์ร่วมบริจาคสินค้ากระเบื้องปูนกาวซีเมนต์ และยาแนว ให้วัดมงคลประสิทธิ์ (ต้นขาม) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  เพื่อสร้างกุฏิวัด หลังเล็กขึ้นมาใหม่จำนวน 2

ห้อง โฮมสุขภัณฑ์ขอร่วมบริจาคกระเบื้องจำนวน 60 ตารางเมตร และปูนกาวซีเมนต์ 12 ถุง  ยาวแนว 12 ถุง  เพื่อจะได้สร้างกุฏิวัดให้เสร็จสมบูรณ์

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30  18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย