ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล จากโปรโมชั่น MID YEAR SURPRISE SALE 2 พ.ค.-30 มิ.ย.65

ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล จากโปรโมชั่น MID YEAR SURPRISE SALE 2 พ.ค.-30 มิ.ย.65

ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล จากโปรโมชั่น MID YEAR SURPRISE SALE 2 พ.ค.-30 มิ.ย.65
โฮมสุขภัณฑ์ ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล จากโปรโมชั่น MID YEAR SURPRISE SALE 2 พ.ค.-30 มิ.ย.65 ในการจับรางวัลวันเสาร์ ที่ 16 ก.ค.65 ณ ร้านโฮมสุขภัณฑ์ (ทางบริษัทฯ ของดการประกาศรายชื่อลูกค้าผ่านทางสื่อทุกช่องทาง เพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)

ในส่วนการติดต่อรับของรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่จากทางร้านโฮมสุขภัณฑ์ ติดต่อหาลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีทั้ง 16 ท่าน ในการรับของรางวัลต่อไป

ที่โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-3

สาขาเชียงราย เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-774623-5

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย