เสือใจดี แถมฟรีเสื้อ

เสือใจดี แถมฟรีเสื้อ

เสือใจดี แถมฟรีเสื้อ

ซื้อกาวซีเมนต์เสือที่ร่วมรายการตามที่กำหนด ครบตามเงื่อนไข แถมฟรี เสื้อยืดแขนยาว(ตราเสือ) จำนวน 1 ตัว

สินค้าที่ร่วมรายการดังนี้

- เสือ.กาวซีเมนต์เขียว 20กก. ซื้อครบทุก 10 ถุง แถมฟรี เสื้อยืดแขนยาว(ตราเสือ) จำนวน 1 ตัว

- เสือ.กาวซีเมนต์ทอง 20กก. ซื้อครบทุก 2 ถุง แถมฟรี เสื้อยืดแขนยาว(ตราเสือ) จำนวน 1 ตัว

ระยะเวลา 3 พ.ค. 65 – จนกว่าของแถมจะหมด

ที่โฮมสุขภัณฑ์ (หลัง ม.พายัพ)  เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร.053126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย