โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร

โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร

โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร

                โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,020 ขวด ได้มีบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน เข็ม 1-2 และเข็มกระตุ้น 3- 4 ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 25654 สถานที่ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสันพระเนตร

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย