งานดำหัว-คัวฮอม สถาปนิกอาวุโสล้านนา ประจำปี2565

งานดำหัว-คัวฮอม สถาปนิกอาวุโสล้านนา ประจำปี2565

งานดำหัว-คัวฮอม สถาปนิกอาวุโสล้านนา ประจำปี2565

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมงาน ดำหัว-คัวฮอม สถาปนิกอาวุโสล้านนา ประจำปี2565  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ทางสมาคมจัดขึ้นในทุกๆปีเพื่อเป็นการรดน้ำดำหัว ขอพรจากสถาปนิกอาวุโส และเป็นการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกับทางผู้สนับสนุนและสถาปนิกล้านนา ในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565 ณ ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ(ล้านนา)