โฮมสุขภัณฑ์ มอบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้นางวิไล ศรีสุวรรณ

โฮมสุขภัณฑ์ มอบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้นางวิไล ศรีสุวรรณ

โฮมสุขภัณฑ์ มอบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ  แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้นางวิไล ศรีสุวรรณ

โฮมสุขภัณฑ์ มอบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ  แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้นางวิไล ศรีสุวรรณ  ทางเทศบาลหนองป่าครั่งได้ดำเนินการสำรวจครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลฯ พบว่านางสาววิไล ศรีสุวรรณ อาศัยอยู่ ตำบลหนองป่าครั่ง ได้ประสบความเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และดูแลลูกชายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก จึงมีความประสงค์จะสร้างห้องนอนและห้องน้ำเพื่อดูแลลูกชายที่ป่วยติดเตียง โฮมสุขภัณฑ์ขอร่วมบริจาคสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำให้ เพื่อจะได้สร้างห้องน้ำให้เสร็จสมบูรณ์

โฮมสุขภัณฑ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30  18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย