โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคสินค้า CSR ในกิจกรรม “ฮ่วมแถ้ง แบ่งปั๋น” ครั้งที่10 ปี2565 กับเทศบาลเมืองต้นเปา และศูนย์การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคสินค้า CSR ในกิจกรรม “ฮ่วมแถ้ง แบ่งปั๋น” ครั้งที่10 ปี2565 กับเทศบาลเมืองต้นเปา และศูนย์การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคสินค้า CSR ในกิจกรรม “ฮ่วมแถ้ง แบ่งปั๋น” ครั้งที่10 ปี2565 กับเทศบาลเมืองต้นเปา และศูนย์การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคสินค้า CSR ในกิจกรรม “ฮ่วมแถ้ง แบ่งปั๋น” ครั้งที่10 ปี2565 กับเทศบาลเมืองต้นเปา และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่  ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยหญ้าไทร ซึ่งปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีใหม่ให้กับอาคารเรียน โรงอาหาร ทางโฮมสุขภัณฑ์ขอมอบสินค้า ถังเก็บน้ำ และสีทาอาคารเรียน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงให้แล้วเสร็จในครั้งนี้

โฮมสุขภัณฑ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30  18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย