โฮมสุขภัณฑ์ มอบน้ำดื่ม ให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ มอบน้ำดื่ม ให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ มอบน้ำดื่ม ให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ มอบน้ำดื่ม ให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทางเทศบาลหนองป่าครั่งและโรงพยาบาลเทศบาลหนองป่าครั่ง ได้เปิดรับ Walk in ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับประชาชนทั่วไป ที่กำหนดระยะเวลาฉีดกระตุ้นวัคซีนในเข็มที่สาม และได้แจกจ่ายน้ำดื่มโฮมสุขภัณฑ์ให้ผู้ที่มาฉีดวัคซีน

โฮมสุขภัณฑ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30  18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย