โฮมสุขภัณฑ์บริจาค สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ ให้แก่วัดมณีประดิษฐ์

โฮมสุขภัณฑ์บริจาค สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ ให้แก่วัดมณีประดิษฐ์

โฮมสุขภัณฑ์บริจาค สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ  ให้แก่วัดมณีประดิษฐ์

โฮมสุขภัณฑ์ร่วมบริจาคสินค้าให้กับวัดมณีประดิษฐ์ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำแก่วัดมณีประดิษฐ์ ทางวัดได้ซ่อมแซมห้องน้ำ พระภิกษุ สามเณรให้สำเร็จ

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30  18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย