โฮมสุขภัณฑ์บริจาค กระเบื้องและปูนกาวซีเมนต์ และยาวแนว ให้กับวัดป่าพุทธพจนาราม

โฮมสุขภัณฑ์บริจาค กระเบื้องและปูนกาวซีเมนต์ และยาวแนว ให้กับวัดป่าพุทธพจนาราม

โฮมสุขภัณฑ์บริจาค กระเบื้องและปูนกาวซีเมนต์ และยาวแนว ให้กับวัดป่าพุทธพจนาราม

โฮมสุขภัณฑ์ร่วมบริจาคสินค้าให้กับวัดป่าพุทธพจนาราม ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ กระเบื้อง ปูนกาวซีเมนต์ และยาวแนว แก่วัดป่าพุทธพจนาราม ทางวัดได้สร้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อสร้างสถานธรรม ให้สำเร็จ

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30  18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย