บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร

บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร

บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร 

โฮมสุขภัณฑ์บริจาคน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อแจกให้แกประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ในวันที่ 2-12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-15.00 น. โฮมสุขภัณฑ์ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 250 มล./ขวด จำนวน 100 แพ็ค

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย