บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่อำเภอสันทราย

บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่อำเภอสันทราย

บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่อำเภอสันทราย

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่อำเภอสันทราย ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้บริการประชาชน ณ จุดฉีดวัคซีนฯ เคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอสันทราย จำนวน 12 จุด ซึ่งมีแผนการฉีดวัคซีนฯ โฮมสุขภัณฑ์ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 250 มล./ขวด จำนวน 100 แพ็ค

­ โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย