บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่เทศบาลหนองป่าครั่งและโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อแจกให้ประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนเปิดรับ Walk in ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีการฉีดวัคซีน ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 250 มล./ขวด จำนวน 100 แพ็ค

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย