โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ ให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ ให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ ให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่          

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 32 กล่อง ,เจลกดแอลกอฮอล์ จำนวน 10 ขวด,แอลกอฮอล์ จำนวน 26 ขวด ให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ประจำปี 2564) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เจ็บป่วย หรือถูกกักตัวจากการเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 โรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวของรัฐ

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย