เวเบอร์แถมไม่อั้น

เวเบอร์แถมไม่อั้น

เวเบอร์แถมไม่อั้น

ซื้อสินค้า ปูนกาวซีเมนต์เวเบอร์ ขนาด 20 กก. ครบรับฟรี กาวซีเมนต์ โดยเป็นรุ่นและขนาดเดียวกัน

สินค้าที่ร่วมรายการมีดังนี้

•เวเบอร์.ไทล์ฟิกซ์ กาวซีเมนต์ 20 KG  ซื้อ 9 แถม 1

•เวเบอร์.ไทล์เซ็ม กาวซีเมนต์ 20 KG. ซื้อ 9 แถม 1

•เวเบอร์.ไทล์วิส  กาวซีเมนต์ 20 KG. ซื้อ 9 แถม 1

 21-31 ต.ค. 64

ที่โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย