โฮมสุขภัณฑ์บริจาค กระเบื้องปูพื้น ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์บริจาค กระเบื้องปูพื้น ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์บริจาค กระเบื้องปูพื้น ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคกระเบื้องปูพื้นให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ทางโรงเรียนได้สร้างหอพระเจ้าลายคำเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างคนหูหนวกกับคนที่มีการได้ยินในทุกมิติ โฮมสุขภัณฑ์ร่วมบริจาคกระเบื้องปูพื้นจำนวน 46 ตารางเมตร เพื่อสร้างหอพระเจ้าลายคำให้สำเร็จรุร่วง

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย