โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์

โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์

โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์

                โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 2,500 ขวด ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 –31สิงหาคม 2564 ณ อาคารนิทรรศการ1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยผู้มารับบริการฉีดวัคซีนประมาณ 1,500 คน โดยกลุ่มที่มาฉีดวัคซีนจะเป็นผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปและบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย