โฮมสุขภัณฑ์ มอบรถเข็นคันใหม่ให้คุณลุงวิบูลย์

โฮมสุขภัณฑ์ มอบรถเข็นคันใหม่ให้คุณลุงวิบูลย์

โฮมสุขภัณฑ์ มอบรถเข็นคันใหม่ให้คุณลุงวิบูลย์

โฮมสุขภัณฑ์ มอบรถเข็นคันใหม่ให้แก่คุณลุงวิบูลย์ ไชยซาววงค์ เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย ซึ่งทำงานที่โฮมสุขภัณฑ์มาหลายปี ก่อนหน้านี้ คุณลุงประสบอุบัติเหตุจนทำให้ต้องนั่งรถเข็น  รถเข็นคันเดิมใช้งานมาหลายปีและมีความชำรุด ทางโฮมสุขภัณฑ์ จึงมอบรถเข็นคันใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย