โฮมสุขภัณฑ์บริจาคกระเบื้องปูพื้นแก่โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์บริจาคกระเบื้องปูพื้นแก่โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์บริจาคกระเบื้องปูพื้นแก่โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

    โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคกระเบื้องปูพื้นให้กับกับโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้บริจาคสินค้า อาทิ กระเบื้องห้องประชุม ปูพื้นระเบียง พื้นห้องน้ำ และห้องพยาบาล ทางโรงเรียนมีการปรับปรุงซ่อมแซมพื้น ห้องประชุม พื้นระเบียง พื้นห้องน้ำ และห้องพยาบาลของโรงเรียน จำนวน 60 ตารางเมตร ซึ่งจะพัฒนาโรงเรียนให้สวยงามและน่าอยู่

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย