โฮมสุขภัณฑ์บริจาคกระเบื้องให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสันทราย

โฮมสุขภัณฑ์บริจาคกระเบื้องให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสันทราย

โฮมสุขภัณฑ์บริจาคกระเบื้องให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสันทราย

    โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคกระเบื้อง ให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสันทราย  ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย เชียงใหม่ ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอสันทรายได้สร้างศาลพระภูมิใหม่  ทางโฮมสุขภัณฑ์ได้ขอร่วมบริจาคกระเบื้องจำนวน 14 กล่อง  และยาแนว จำนวน 4 ถุง

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย