โฮมสุขภัณฑ์บริจาคกระเบื้องปูพื้นให้กับวัดป่าพุทธพจนาราม ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์บริจาคกระเบื้องปูพื้นให้กับวัดป่าพุทธพจนาราม ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์บริจาคกระเบื้องปูพื้นให้กับวัดป่าพุทธพจนาราม ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

    ในเดือนกรกฎาคม โฮมสุขภัณฑ์ร่วมบริจาคสินค้าให้กับวัดป่าพุทธพจนาราม ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ กระเบื้องปูพื้น 30 ตารางเมตร กาวซีเมนต์ 7 ถุง จมูกบันได 3 เส้น ถังบำบัดน้ำเสีย 1 ถัง แก่วัดป่าพุทธพจนาราม ทางวัดได้สร้างก่อสร้างอุโบสถ ให้แล้วเสร็จ

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย