โฮมสุขภัณฑ์บริจาคกระเบื้องปูพื้นให้กับโรงเรียนบ้านแม่ทัง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์บริจาคกระเบื้องปูพื้นให้กับโรงเรียนบ้านแม่ทัง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์บริจาคกระเบื้องปูพื้นให้กับโรงเรียนบ้านแม่ทัง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

     โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคกระเบื้องปูพื้นโรงเรียนบ้านบ้านแม่ทัง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมบริจาคกระเบื้อง จำนวน 40 ตารางเมตร  จัดทำห้องเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย