โฮมสุขภัณฑ์ รณรงค์การป้องกันยาเสพติด

โฮมสุขภัณฑ์ รณรงค์การป้องกันยาเสพติด

โฮมสุขภัณฑ์ รณรงค์การป้องกันยาเสพติด

บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่าน เพื่อไม่ให้มีความสุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยขึ้น

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย