โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคกระเบื้องวัดน้ำต้อง สร้างใต้ถุนหอฉัน และพื้นห้องน้ำ

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคกระเบื้องวัดน้ำต้อง สร้างใต้ถุนหอฉัน และพื้นห้องน้ำ

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคกระเบื้องวัดน้ำต้อง สร้างใต้ถุนหอฉัน และพื้นห้องน้ำ

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคกระเบื้องปูพื้น เพื่อสร้างอาคารใต้ทุนหอฉัน และพื้นห้องน้ำ มอบกระเบื้องบริจาคให้แก่ วัดน้ำต้อง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมบริจาคกระเบื้อง จำนวน 73 ตารางเมตร และยาแนว 15 ถุง

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย