โฮมสุขภัณฑ์ ปรับปรุงอาคารที่ทำการของทางราชการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน

โฮมสุขภัณฑ์ ปรับปรุงอาคารที่ทำการของทางราชการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน

โฮมสุขภัณฑ์ ปรับปรุงอาคารที่ทำการของทางราชการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน 

โฮมสุขภัณฑ์ปันน้ำใจเพื่อสังคม ให้การสนับสนุนปรับปรุงอาคารที่ทำการของทางราชการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน โดยโฮมสุขภัณฑ์ และกระเบื้องคอตโต้ ได้ทำการร่วมบริจาคกระเบื้องและปรับปรุง ปูกระเบื้อง ณ ศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน

โฮมสุขภัณฑ์ 

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-4 

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย