โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคกระเบื้องวัดน้ำล้อม สร้างศาลาปฏิบัติธรรม

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคกระเบื้องวัดน้ำล้อม สร้างศาลาปฏิบัติธรรม

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคกระเบื้องวัดน้ำล้อม สร้างศาลาปฏิบัติธรรม 

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคกระเบื้องปูพื้น เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม มอบกระเบื้องบริจาคให้แก่ วัดน้ำล้อม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมบริจาคกระเบื้อง จำนวน 150 ตารางเมตร เพื่อปูพื้นภายในศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดน้ำล้อม

โฮมสุขภัณฑ์ 

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-4 

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย