โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคกระเบื้องและยาแนว ให้แก่ วัดพระธาตุดอยเรือ

โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคกระเบื้องและยาแนว ให้แก่ วัดพระธาตุดอยเรือ

โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคกระเบื้องและยาแนว ให้แก่ วัดพระธาตุดอยเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ บริจาคกระเบื้องปูพื้น และยาแนว ให้แก่วัดพระธาตุดอยเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ตารางเมตร และยาแนว จำนวน 25 ถุง เพื่อปูพื้นลานวัดและพื้นที่รอบเจดีย์ ณ วัดพระธาตุดอยเรือ

ที่โฮมสุขภัณฑ์ 

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-4 

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย