โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคนมให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคนมให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคนมให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โฮมสุขภัณฑ์ ร่วมบริจาคนมให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จากกรณีที่มีน้องๆ เด็กเล็กได้รับเชื้อไวรัสโควิด 19 โฮมสุขภัณฑ์ขอส่งกำลังใจขอให้น้องๆทุกคน หายเป็นปกติในเร็ววัน และขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกๆท่าน

โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย