คะแนน แลก ส่วนลด บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

คะแนน แลก ส่วนลด บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

คะแนน แลก ส่วนลด บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

เงื่อนไข

*สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่ใช้จ่าย ณ โฮมสุขภัณฑ์ ครบตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ วันนี้ 15 มีนาคม 2565 (ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี= 10%) ,(ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ = 13%) , (พิเศษ ทุกวันที่ 16-20 ของเดือน = 15%)  ลูกค้าสามารถแลกใช้คะแนนสะสมเท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น เพื่อแลกรับส่วนลดได้ ณ จุดขาย โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้เองที่แอปพลิเคชั่น บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร 0 2638 4000 กด 1522 

*การแลกคะแนนสะสมต้องแลกเต็มจำนวน ทุก 1,000 คะแนน หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอจะไม่ทำการ แลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน  * เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนเท่านั้น รายการผ่อนชำระ Be smart ทุกประเภท ไม่ร่วม Promotion นี้  * บัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนคารกรุงเทพ  เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมเท่านั้นและคงสภาพปกติ ไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิต (ยกเว้นบัตรเสริม, บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม,บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์,บัตรเครดิตแอร์เอเชียธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตแพลทินัมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกันเอ็กซเพรส)  * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นบัตรเครดิตประเภทองค์กร,บัตรเครดิตส่วนราชการ,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยและบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ ไม่ร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้ * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด