พิธีบวงสรวง พระตรีมูรติ

พิธีบวงสรวง พระตรีมูรติ

พิธีบวงสรวง พระตรีมูรติ

เช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ.64 ฤกษ์ดี โฮมสุขภัณฑ์ได้ทำพิธีบวงสรวง พระตรีมูรติ

ประกอบพิธีบวงสรวง เวลา 8:00 น บริเวณหน้าศาลพระตรีมูรติ ที่โฮมสุขภัณฑ์ เพื่อขอพรให้ กิจการรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุข เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคน