โฮมสุขภัณฑ์มอบกระเบื้อง เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง

โฮมสุขภัณฑ์มอบกระเบื้อง เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง

โฮมสุขภัณฑ์มอบกระเบื้อง เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด ด้วย คณะสงฆ์อำเภอฝาง หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างบ้านให้ผู้พิการ และทุนประกอบอาชีพให้กับนางสาว จินตนา ไทยใหญ่ ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆ ได้ระดมกำลัง มาร่วมแรงสร้างบ้าน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ยังขาดวัสดุก่อสร้างบ้าน  ซึ่งบริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคกระเบื้องปูพื้น ปูระเบียง ปูพื้นห้องน้ำและผนัง จำนวน 68 ตารางเมตร เพื่อช่วยเหลือโครงการ CSR โฮมสุขภัณฑ์

โฮมสุขภัณฑ์ เปิดบริการ เวลา 08.30-18.30 น. โทร.053-126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย