โฮมสุขภัณฑ์มอบกระเบื้องปูพื้นภายในศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดน้ำล้อม

โฮมสุขภัณฑ์มอบกระเบื้องปูพื้นภายในศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดน้ำล้อม

โฮมสุขภัณฑ์มอบกระเบื้องปูพื้นภายในศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดน้ำล้อม

โฮมสุขภัณฑ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ประจำปี 2564 มอบกระเบื้องบริจาคให้แก่ วัดน้ำล้อม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมบริจาคกระเบื้อง จำนวน 150 ตารางเมตร เพื่อปูพื้นภายในศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดน้ำล้อม

โฮมสุขภัณฑ์ (หลัง ม.พายัพ)  เปิดบริการ เวลา 08.30-18.30 น. โทร.053-126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย