สถานประกอบกิจการดีเด่น

สถานประกอบกิจการดีเด่น

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัทโฮม สุขภัณฑ์ จำกัด (สาขา เชียงใหม่) โดย คุณนพ อนุรุทธิ์เนตรศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด ที่ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการดีเด่นระดับประเทศ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัญยู มีทองคำ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ที่โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย