คะแนน แลก ส่วนลด บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

คะแนน แลก ส่วนลด บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

คะแนน แลก ส่วนลด บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

เงื่อนไข 

*สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่ใช้จ่าย ณ โฮมสุขภัณฑ์ ครบตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ วันนี้ - 30 ธ.ค.2562 (ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ )  ลูกค้าสามารถแลกใช้คะแนนสะสมเท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น เพื่อแลกรับส่วนลดได้ ณ จุดขาย โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้เองที่แอปพลิเคชั่น บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร 0 2638 4000 กด 1522  

*การแลกคะแนนสะสมต้องแลกเต็มจำนวน ทุก 1,000 คะแนน หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอจะไม่ทำการ แลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน  * เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนเท่านั้น รายการผ่อนชำระ Be smart ทุกประเภท ไม่ร่วม Promotion นี้  * บัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนคารกรุงเทพ  เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมเท่านั้นและคงสภาพปกติ ไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิต (ยกเว้นบัตรเสริม, บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม,บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์,บัตรเครดิตแอร์เอเชียธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตแพลทินัมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกันเอ็กซเพรส)  * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นบัตรเครดิตประเภทองค์กร,บัตรเครดิตส่วนราชการ,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยและบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ ไม่ร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้ * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

โทร.053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย