บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด มอบน้ำดื่มแก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด มอบน้ำดื่มแก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด มอบน้ำดื่มแก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 2,160 ขวด ให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อจัดทำโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่โฮมสุขภัณฑ์ (หลัง ม.พายัพ)  เปิดบริการ เวลา 08.30-18.30 น. โทร.053-126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย