โฮมสุขภัณฑ์ได้รับรางวัลโรงงานสีขาว

โฮมสุขภัณฑ์ได้รับรางวัลโรงงานสีขาว

โฮมสุขภัณฑ์ได้รับรางวัลโรงงานสีขาว

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คุณณัฐพงศ์  อนุรุทธิ์เนตรศิริ  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด  รับมอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาว  จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  

โดยท่านสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ  เป็นผู้มอบรางวัล