เทศกาลส่งมอบความสุข และสวัสดีปีใหม่ 2563

เทศกาลส่งมอบความสุข และสวัสดีปีใหม่ 2563

เทศกาลส่งมอบความสุข และสวัสดีปีใหม่ 2563

โฮมสุขภัณฑ์ เดินสายมอบกระเช้าและของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ลูกค้าคนพิเศษของโฮมสุขภัณฑ์

ในเทศกาลปีใหม่ โฮมสุขภัณฑ์ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการและสินค้าที่โฮมสุขภัณฑ์ด้วยดีเสมอมา       

ที่โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-4

สาขาเชียงราย เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-774623 -5

สาขาแม่สาย เปิดบริการ 08.30 – 17.30 น. โทร. 052-020541

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย