BATHROOM TO WET ROOM

BATHROOM TO WET ROOM

            ห้องน้ำที่พบเจอในโรงแรมที่พักต่างๆ เราจะเห็นแบ่งออกเป็น 2 โซน ทั้งเปียกหรือ โซนที่แห้ง โซนที่เปียกเป็นโซนอาบน้ำ หรือมีอ่างอาบน้ำวน อ่างอาบ ส่วนที่แห้งก็จะแบ่งเป็นสุขภัณฑ์ และอ่างล้างหน้า ส่วนที่เราเหยียบพื้นกระเบื้องในพื้นแห้ง เพื่อไม่ให้เลอะหรือลื่นในห้องน้ำ บางที่พักโรงแรม ก็จะมีกระจกเพื่อกั้นโซนเปียกแห้ง และสามารถรักษาความสะอาดได้ด้วย