มอบกระเบื้อง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำมหาวิทยาลัยพายัพ

มอบกระเบื้อง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำมหาวิทยาลัยพายัพ

มอบกระเบื้อง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำมหาวิทยาลัยพายัพ

            คณะผู้บริหารคุณสุชญาดา อนุรุทธิ์เนตรศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และพนักงาน บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา โตไพบูลย์ พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รับมอบกระเบื้องปูพื้น-ผนัง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้มีความพร้อมและสะดวกสำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณต่างๆ  โดยบริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด ร่วมบริจาคสินค้า อาทิ กระเบื้องปูพื้น-ผนัง จำนวน 220 ตารางเมตร ให้กับทางมหาวิทยาลัยพายัพในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา 

ที่โฮมสุขภัณฑ์ (หลัง ม.พายัพ)  เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053126000-4

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย