WOOD TILES

WOOD TILES

                กระเบื้องลายไม้ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวัสดุทดแทนไม้จริงที่ได้รับความนิยม สร้างความรู้สึกให้เหมือนกับว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ในเรื่องของความสวยงามเสมือนไม้จริง การดูแลรักษาที่ไม่ต้องมีข้อกังวลมากมาย และหมดปัญหาปลวกความชื้น ที่สำคัญปูได้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน

A : WDC 12x24 Canova(DM-206-A) ราคา 354.-/ตร.ม. 

B : อีสท์แมน 6 x24 OP65012 ราคา 329.-/ตร.ม.

C : อีสท์แมน 6x24 OP65003 ราคา 329.-/ตร.ม.

*(โปรดตรวจสอบสินค้า ราคา ณ จุดขาย)