WOOD TILES

WOOD TILES

                กระเบื้องลายไม้ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวัสดุทดแทนไม้จริงที่ได้รับความนิยม สร้างความรู้สึกให้เหมือนกับว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ในเรื่องของความสวยงามเสมือนไม้จริง การดูแลรักษาที่ไม่ต้องมีข้อกังวลมากมาย และหมดปัญหาปลวกความชื้น ที่สำคัญปูได้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน