Big & Random “เล็กๆไม่ ใหญ่ๆ ชอบ”

Big & Random “เล็กๆไม่ ใหญ่ๆ ชอบ”

Big & Random “เล็กๆไม่ ใหญ่ๆ ชอบ”

                “เล็กๆไม่ ใหญ่ๆ ชอบ” วลีนี้อาจจะเหมาะสำหรับยุคสมัยนี้ที่กระเบื้องบุผนังและปูพื้น มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น  ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสำหรับช่างที่ทำการติดตั้ง  อีกทั้งกระเบื้องขนาดใหญ่ ถูกดีไซน์ออกมาให้มีลวดลายที่มีความต่างกันเล็กน้อยหรือเราเรียกว่า กระเบื้องคละลาย  ซึ่งปกติแล้วโดยทั่วไปกระเบื้องจะมีลวดลายและสีเดียวกัน (อาจจะต่างบ้างเล็กน้อย)  แต่ในปัจจุบันกระเบื้องคละลายก็เป็นที่นิยมไม่น้อย เพราะเวลานำมาตกแต่งห้องแล้ว  ทำให้ห้องดูมีมิติและน่าสนใจมากขึ้น   เหมือนห้องน้ำห้องนี้ ที่ใช้กระเบื้องขนาดใหญ่ (คละลาย) มาตกแต่งผนังเสริมลูกเล่นด้วยการวางสลับไปมา สร้างความแปลกใหม่ได้เป็นอย่างดี

A : กระเบื้อง WDC  ANIMA SELECT GRIGIO BOREALE LUC ขนาด 24x48 ราคา 3,500.-/ตร.ม.

B : กระเบื้อง WDC  DREAM WHITE GLOSSY ขนาด 24x36 ราคา 450.-/ตร.ม.

C : กระเบื้อง WDC EIMINA SIERRA BEIGE LAPPATO ขนาด 24x24 ราคา 1,200.-/ตร.ม.

D : กระเบื้อง WDC  I PIETRA AIPINE GREY LAPPATO ขนาด 24x48 ราคา 1,350.-/ตร.ม.

E : กระเบื้อง WDC I PIETRA AIPINE GREY LAP ขนาด 24x48 ราคา 1,350.-/ตร.ม. 

*สินค้าสั่งพิเศษ (โปรดตรวจสอบสินค้าราคา ณ จุดขาย)