Big & Random “เล็กๆไม่ ใหญ่ๆ ชอบ”

Big & Random “เล็กๆไม่ ใหญ่ๆ ชอบ”

Big & Random “เล็กๆไม่ ใหญ่ๆ ชอบ”

                “เล็กๆไม่ ใหญ่ๆ ชอบ” วลีนี้อาจจะเหมาะสำหรับยุคสมัยนี้ที่กระเบื้องบุผนังและปูพื้น มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น  ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสำหรับช่างที่ทำการติดตั้ง  อีกทั้งกระเบื้องขนาดใหญ่ ถูกดีไซน์ออกมาให้มีลวดลายที่มีความต่างกันเล็กน้อยหรือเราเรียกว่า กระเบื้องคละลาย  ซึ่งปกติแล้วโดยทั่วไปกระเบื้องจะมีลวดลายและสีเดียวกัน (อาจจะต่างบ้างเล็กน้อย)  แต่ในปัจจุบันกระเบื้องคละลายก็เป็นที่นิยมไม่น้อย เพราะเวลานำมาตกแต่งห้องแล้ว  ทำให้ห้องดูมีมิติและน่าสนใจมากขึ้น   เหมือนห้องน้ำห้องนี้ ที่ใช้กระเบื้องขนาดใหญ่ (คละลาย) มาตกแต่งผนังเสริมลูกเล่นด้วยการวางสลับไปมา สร้างความแปลกใหม่ได้เป็นอย่างดี